Resocjalizacja - strona 14

Kurator Sądowy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1799

i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem...

Metodyka wychowawnia resocjalizującego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2093

resocjalizacji. Zalecenia tworzą strukturę mechaniczną. Przyjmuje się w niej najbardziej ogólne zasady wychow...

Pedagogika specjalna część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Zofia Palak
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4333

i resocjalizacji osób odbiegających od normy psychofizycznej. Pedagogika pojawiła się w drugiej połowie XIX...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

demoralizacji, a w zwi±zku z tym zmniejszanie szans na resocjalizację. Z tym też bardzo często wi±że się powrót...

Psychologia sądowa - wykład

 • dr Bożena Gulla
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3332

psychologicznych mechanizmów czynu, ocena stopnia demoralizacji, wskazanie sposobów resocjalizacji. Ekspertyzy...

Etiologia nieprzystosowania społecznego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Izydor Kubiński
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

' ten sposób myślenia doprowadził resocjalizację do kompromitującego myślenia, wg którego lobotomia- chirurgiczna...