Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa - strona 1 Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa - strona 2 Wykłady - semestr 1 Etyka zawodu psychologa - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 11
08.02.2011 Zdrowie i życie człowieka jako wartość nadrzędna
Jest mi trudno pracować z tym dzieckiem, a nie że dziecko jest trudne. Koniecznie uwzględnij czynnik środowiskowy.
Przez dotyk ludzie umierają stres układ nerwowy źle się rozwija „świat może się zmienić, kiedy ja zacznę coś zmieniać”.
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających.
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej
Kodeks etyki lekarskiej - (przyrzeczenie lekarskie)
Poszanowanie praw pacjenta: Art. 12, Art. 15, Art. 19
Osoba w traumie - jak pomagać:
słuchamy
nie mówimy o sobie
nie pytamy jak się czuje
czekamy co ta druga osoba powie
telefon - od razu
wszystko to, co czujemy jest naturalną rzeczą
proponujemy herbatę
ja bym chciała napić się kawy - napijesz się ze mną?
Jestem przy Tobie, chcę z Tobą przeżyć te emocje
Nie pomagam na swoich zasadach, lecz na zasadach osoby, która jest w żałobie
Psycholodzy uczą rodziny, jak być z osobami, które są w stracie.
„rozumiem, że teraz nie chcesz, żebym Cię przytuliła”
Być razem z osobą, która jest w traumie.
Ćwiczenie:
Jemy kolację - skupienie się na „tu i teraz” (jest to trudne). Akceptacja tu i teraz - nie można dawać gwarancji, bo nie znamy przyszłości.
Przeżycie dobrej chwili jest trudne ale potrzebne w pomocy innemu człowiekowi.
Transplantacja
Zło fizyczne dawcy dobro fizyczne biorcy
Dobro moralne dawcy zło moralne biorcy
- zgoda domniemana
- zgoda medyczna
Etyczne aspekty bólu i cierpienia:
- ma charakter cielesny
- jest umiejscowiony w określonym miejscu naszego ciała
- uzmysławia naszą bezsilność
Cierpienie zazwyczaj jest związane z psychiką, może rzutować na ciało.
Victor Frankl - przez cierpienie można się rozwijać.
Psychologia egzystencjonalna
- co dobrego jest dla mnie w cierpieniu
- co dobrego to dla mnie znaczy
* cierpienie - bezsilność
* nicość - totalna pustka
* bycie z drugim człowiekiem
Osoby mocno nastawione zadaniowo nie radzą sobie z cierpieniem innych; nie umieją być w milczeniu i nie działać, poczucie bezsilności
Warto pobyć w tym cierpieniu z inną osobą; przeżyć cierpienie będąc z nim w tym.
PTSD - zespół stresu pourazowego: pacjent wie lepiej, niż lekarz (odnośnie swojego życia klient wie lepiej).
Dziecko po wywróceniu się patrzy na twarz rodzica - jeśli widzi lęk, to zaczyna płakać, należy więc wyzbyć się lęku. O śmierci należy mówić bez ubarwiania - po prostu, bez kombinacji, dostosowując słowa do wieku
Wykład 10
07.01.2011 Dziecko w badaniach psychologicznych
Rola dziecka w badaniu:
rola osoby bezpośrednio badanej
rola osoby dostarczającej informacje o innych osobach
Badanie może służyć:
samemu dziecku
wydanie opinii, orzeczenia co do wiarygodności jego słów
Źródło problemów etycznych w badaniu dzieci:
dziecko słabsze po porodzie może się rozwijać gorzej niż jego rówieśnicy
te różnice mogą zostać zniwelowane poprzez kontakt, opiekę.
Nie zawsze wiadomo, co powiedzieć rodzicom takiego dziecka. Jak powiemy, że może się gorzej rozwijać, to może to zaburzyć ich kontakt z tym dzieckiem. Nie ma jednoznacznej procedury postępowania w takich wypadkach. Każda sytuacja jest inna. Za każdym razem podczas badania rozwoju dziecka w naszych głowach (jako psychologów) powinno pojawić się mnóstwo wątpliwości. Stworzony przez nas program terapeutyczny powinien być osadzony w realiach; musimy dostosować badanie do możliwości dziecka i jego najbliższego otoczenia. Ważne jest startowanie od sukcesu (metoda małych kroczków); jeśli na starcie postawimy zadania za trudne do wykonania, osiągnięcie sukcesu staje się niemożliwe, a co za tym idzie - motywacja się obniża. Pomoc, którą proponujemy musi mieć szansę powodzenia w warunkach, w jakich żyje dziecko. Należy uwzględnić obraz dziecka, jaki posiadają znaczące dla Niego osoby. Sposób prowadzenia badań - dwie szkoły:
obecność rodziców podczas badania dziecka
nieobecność rodziców podczas badania dziecka.
W tej chwili częściej zaleca się tę drugą opcję, chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy badanie można przeprowadzić wyłącznie z dzieckiem. Program pomocy dla dziecka powinniśmy opracowywać razem z rodzicami. Jak rodzice się zaangażują, istnieje większa szansa na realizację takiego programu. W ocenie skuteczności programu też powinni brać udział rodzice. Psycholog pełni wtedy rolę konsultanta. Psycholog nie jest pogotowiem ratunkowym, psycholog ma nauczyć, jak sobie z problemem poradzić, ale nie rozwiąże tego problemu (rola konsultanta, a nie „naprawiacza”).
Obszary, w których występują problemy etyczne:
zgoda na badanie
informacja co do celu / przebiegu, metod oraz sposobów wykorzystania danych (zebranych od dziecka i o dziecku). Dostosowuję te informacje zarówno do dziecka, jak i do poziomu rodziców;
stworzenie przyjaznej, bezpiecznej dla dziecka atmosfery (dlatego ważna jest tu obecność rodziców)
konsultowanie z rodzicami swych hipotez diagnostycznych;
włączanie rodziców w przebieg całego procesu
konsultowanie z rodzicami zasad konstruowania programu pomocy dla dziecka (reguła zaangażowania)
Wykład 9
18.12.2010 Pomoc psychologiczna - to działanie ukierunkowane na dobro drugiej osoby, czy grupy osób z pominięciem własnych korzyści; Gotowość do działań prospołecznych:
- zdolność do działań prospołecznych
- instynkt poznawczy
- instynkt operacyjny
- instynkt motywacyjny
Rodzaje zachowań prospołecznych:
- zachowanie alkocentryczne
- zachowanie socjocentryczne
- zachowanie altruistyczne
Motywy pomagania innym:
- motywy syntoniczne
- motywy empatyczne (poznawczo - behawioralna)
- motywy normocentryczne
- motywy egzocentryczne (autoteliczne).
Potrzeba za „muszę” - motywator Zamiast „muszę” - „chcę” - zmiana nastawienia emocjonalnego
Formy pomocy psychologicznej:
wspieranie samorealizacji
promocja zdrowia
prewencja psychologiczna
poradnictwo psychologiczne
interwencja kryzysowa
rehabilitacja psychologiczna
resocjalizacja
psychoterapia
Warunki formalne: praca (nie praca charytatywna); poufność
Terapia grupowa - zasada dyskrecji; rozmawiamy jedynie o emocjach, przeżyciach
Warunki naruszenia tajemnicy zawodowej.
Zakończenie procesu terapeutycznego
Kodeks APA
Aby psycholog wszedł po pracy w relację seksualną ze swoim klientem - konieczna jest zgoda samorządu psychologów
Kondycja psychiczna
Wypalenie zawodowe
Zasoby jako sposób na stres zawodowy.
Etyka zawodu psychologa
Dr Patrycja Rusiak
Semestr 1
- 1 -
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz