psychologia sądowa - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3332
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
psychologia sądowa - wykład - strona 1 psychologia sądowa - wykład - strona 2 psychologia sądowa - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład nr 3 14.03
Zadania psychologii sądowej. Rodzaje ekspertyz psychologiczno - sądowych. Definicja psychologii sądowej i penitencjarnej 1) Każde działanie psychologa zmierzające do rozwiązania problemów z pogranicza psychologii i prawa. Tyszkiewicz L.: Psychologia sądowa to zastosowanie wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. 2) Ciosek: Psychologia sądowa - zajmuje się sytuacją człowieka w fazie dochodzenia, aresztowania i wyrokowania. Psychologia penitencjarna - w okresie odbywania kary, w środowisku więzienia lub placówki resocjalizacyjnej, internacji - detencji.
3) Tomaszewski T.: psychologia sądowa ma cztery działy: kryminalna (charakterystyka psychologiczna przestępców), psychologia penitencjarna (sytuacja skazanych na karę pozbawienia wolności), psychologia prawa (teoria prawa, kodyfikacja, legislacja), psychologia zeznań świadków 4) Stanik J.: Psychologia sądowa to psychologia kliniczna w wymiarze sprawiedliwości Powołanie biegłego: Art. 193 kpk Wiedza specjalna: -to wiedza profesjonalna w danej dziedzinie nauki -przekraczająca wiedzę przeciętnie inteligentnego i wykształconego człowieka -specyficznie niezbędna do opiniowania w danej sprawie Przyrzeczenie: Art. 197 kpk Nie można być biegłym w sprawie kogoś kim zajmowano się terapeutycznie. Psycholog jest powoływany poprzez otrzymanie pisma od sądu. W postanowieniu zawarte są wszystkie info o tym kogo ma zbadać, w jakiej sprawie, o co podejrzana itp.s Badanie psychologiczno - sądowe: Art. 74 kpk Oskarżony ma obowiązek poddać się badaniu. Badanie świadka: Art. 192 kpk Nie każdy świadek jest kierowany na badanie, tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia. Zgoda poinformowania Badany uzyskał wszelkie informacje dotyczące: -celu -przebiegu badania -sposobu wykorzystania wyników Czego psychologowi nie wolno? Art. 171 kpk$.4 Konflikt ról biegły - terapeuta Rodzaje ekspertyz psychologiczno - sądowych: -ocena zachowań inkryminowanych osób podejrzanych lub oskarżonych -motywy czynu przestępczego -ocena zdolności rozumienia znaczenia czynu i kierowania postępowaniem przez sprawcę -sprawca nieletni - stopnień demoralizacji, środki resocjalizacyjne -wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków -psychologiczne aspekty śladów -sytuacja rodzinna dzieci i młodzieży sytuacje o znaczeniu czynności prawnych -ocena uszczerbku zdrowia psychicznego ??????????????/ Stany silnego wzburzenia: Art. 148 Kto zabija człowieka: $4. Pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Zabójstwa „uprzywilejowane” Art. 149 (matka zabijająca noworodka) i

(…)

… spostrzegania
Obniżenie zdolności logicznego myślenia
Krótki czas trwania
Uczucie zmęczenia po ustąpieniu efektu
Afekt patologiczny - znacząco większe nasilenie, zwykle w chorobach
Orzeczenie zniesionej lub ograniczonej poczytalności zależy od:
Zdolności rozumienia znaczenia czynu (stopnia, w jakim sprawca uświadomi sobie faktyczny sens swojego zachowania)
Zdolność kierowania postępowaniem (aspekt wolicjonalny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz