Psychologia-wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia-wykłady - strona 1 Psychologia-wykłady - strona 2 Psychologia-wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Psychologia, jej związki z prawem bloki tematyczne:
psychologia sądowa
...
ekspertyza w sprawach cywilnych
rozwody
sprawy opiekuńcze
mediacje w sprawach cywilnych i karnych
zagadnienia psychologii penitencjarnej
Literatura jest w programie na www
5 książek, nie ma jednego opracowania kompleksowego
EGZAMIN w formie pisemnej, test uzupełnień, wyboru, krótkich definicji
zagadnienia dostarczone będą przed egzaminem
Czym jest psychologia sądowa
brak krótkiej definicji, raczej obszary:
wykrywanie prawidłowości dot. cech osobowości i zdolności specjalnych koniecznych do skutecznej działalności w organach sprawiedliwości (predyspozycje)
zasady współdziałania pracowników wymiaru sprawiedliwości
badanie psychologicznych podstaw taktyki czynności śledczych
sposoby psychologicznego badania osobowości konieczne w prawie procesowym (np. motywacja sprawcy przestępstwa)
Historia psychologii sądowej 1786 - spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Sądowniczego
Beniamin Rush - pogląd o związku zachowania przestępczego ze stanem umysłu
1898 - Hans Gross: „Psychologia kryminalna”
W Polsce początki zapoczątkowane przez psychiatrów
1845 Janikowski: „Zasady dochodzeń sądowo-lekarskich co do wątpliwego stanu zdrowia”
pierwsze dzieło w całości poświęcone
1870 Julian Ochorowicz: „Miłość zbrodnia wiara i moralność”
rozwój w okresie międzywojnia
Adam Etynger „...
... „Wstęp do nauki o przestępcy”
Działalność praktyczna, poradnie psychologiczne dla nieletnich w Warszawie
Stefan Balej - pierwszy biegły psycholog sądowy powoływany w sprawach nieletnich
1928 - założenie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, reaktywowany po wojnie
Po II wojnie świat historia związała się ze zmianami ustrojowymi, niewielka współpraca z aparatem stalinowskim. Strona przedmiotowa przestępstwa.
Lata 60-te: rozszerzenie współpracy: Andrzej Lewicki
Psychologia kliniczna to nie tylko choroby psychiczne ale i zaburzenia Psychologia kliniczna - podstawowe narzędzie psychologii sądowej
Wzrost wydawania opinii psychologicznych dzięki aktom prawnym powołującym ośrodki diagnostyczne 1970 - Sopot, 1982 - ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich 1997 - nowa kodyfikacja uwzględniająca mediacje w sprawach karnych, dowód z biegłego psychologa.
Związki psychologii z prawem Tworzenie prawa i społeczne funkcjonowanie norm prawnych

(…)

… relacji między przesłuchującym a przesłuchiwanym
to sfera psychologii sądowej na użytek prawników
Płaszczyzna wiadomości i umiejętności specjalnych
Opracowywanie opinii dla sądów i innych organów, wyjaśnianie szczególnych okoliczności
Przede wszystkim wiedza z zakresu psychologii klinicznej, zaburzenia, choroby psychiczne
Rola biegłego sądowego, obszary jego działalności:
określanie stopnia…
… przerywające ciąg zdarzeń
niezwykłe szczegóły np. tatuaż na pośladku przestępcy
niepotrzebne szczegóły nieistotne dla faktu oskarżenia „cały był goły, tylko miał skarpetki”
szczegóły dokładnie opisane i błędnie zrozumiane „robił mi pompki na brzuchu”
powiązane skojarzenia z innymi zdarzeniami nie wiążą się bezpośrednio „mówił o dziewczynach z którymi to robił i o różnicach między nimi”
opisy stanu umysłu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz