Reskrypt - strona 5

Władza ojcowska i pokrewieństwo.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

), nie wiadomo czy było to konieczne do arrogatio Arrogatio późniejsza - dokonywana przez reskrypt cesarski (per...

Geneza prawa rzymskiego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1218

. reskrypty - odpowiedzi cesarza na zapytania urzędników lub stron postępowania Sądowego wydawane w odrębnym...

Prawo karne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

przestępstwa, były przesłankami odpowiedzialności. (Reskrypt Cesarza Hadriana - należy patrzeć na wolę...

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

. (Marcjanus w księdze 2 O postępowaniu w sprawach publicznych). W reskrypcie boski Sewer i Antonin Wielki...

Prencypat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

- wyroki cesarza w procesach spraw cywilnych i karnych d. reskrypty - odpowiedzi cesarza na pytania prawne...

Ochrona pozaprocesowa - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

z lepiej sytuowanymi obywatelami. 9. Proces reskryptowy (str. 84). Reskrypt był konstytucją cesarską, mocą...