Resentyment - strona 3

Filozofia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6685

resentymentu chrzesijanskiego. Pacyfikacja zycia. Ostatni człowiek - swiat zamleje Nadczłowiek- staje...

Poezja a demokaracja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

nie dopuszczał do głosu narracji radykalnych (jak antyniemiecki resentyment), a wykluczając je ze sfery...

Pozytywizm-omówienie epoki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Janusz Węgrzecki
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

niewolniczą związany jest resentyment - uczucie zazdrości i zawiści charakterystyczne dla ludzi o słabej „woli...

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1547

. Resentyment a moralność). Praca jest analizą społeczeństwa mieszczańskiego i jego upadającej, zdaniem autora...

Państwo narodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1274

światowych świat wyraźnie boi się erupcji etnicznych resentymentów, dlatego ucieka w stronę globalności...

Etyka według Kanta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1848

nazwę resentymentu i jest podstawą przewartościowania wartości. Ta opinia tak się rozpowszechniła...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 8659

jako RESENTYMENT to jest mechanizm psychologiczny, tłumaczy to jak doszło do przewartościowania wartości. Moralność...