Reprezentacja polityczna - strona 17

Systemy partyjne wybranych państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

: Socjaldemokratycznej Partii Austrii oraz Austriackiej Partii Ludowej. Uczestnicy rywalizacji politycznej...

Osobowe spółki handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3108

, powstanie, wpis do odpowiednich organów ewidencyjnych, prowadzenie spraw spółki i reprezentacja...

Polskie konstytucje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1974

przedstawicielstwa stanowego. Ograniczały one władzę monarchy na rzecz politycznej reprezentacji stanu szlacheckiego...

Socjalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

politycznej pojawiła się na początku XIX w. Są sporne daty: włoska, brytyjska i francuska. Ideologia...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631

John Locke: (1632-1704), wybitny filozof, pisarz polityczny, autor licznych dzieł („List o tolerancji...

Nauka o polityce - Determinanty polityki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

/ Politologia - „nauka o polityce” - zajmuje się analizą zjawisk i procesów politycznych uwarunkowaniami...

Naród-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

ludzi) -język istnieje jeśli ma reprezentację literacką Odstępstwa: Jeden Język - Jeden Naród...

Wolter i "Encyklopedyści"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

, rozszerzenie praw gospodarczych i politycznych na bogate mieszczaństwo. Braterstwo walkę z separatyzmem...