Reprezentacja polityczna - strona 15

Królestwo Polskie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2191

przez system Świętego Przymierza i doktryny liberalne (reprezentacja parlamentarna, własność, wolność...

System polityczny Niemiec

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • wykładowca nieznany
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2177

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE wyk. 1 system polityczny = system wartości system polityczny...

Prawa pokrewne - Przestępstwo

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; osoby...

General public sphere

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

i stworzyszenia danego organizmu politycznego. Strong public sphere - zinstytucjonallizowany aparat...

Modele egzekutywy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2688

od pozostałych członków rządu oraz premiera, ale muszą działać w ramach linii politycznej nakre­ślonej...

Prawo handlowe - stowarzyszenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

, jego cele oraz sposoby ich realizacji, władze stowarzyszenia, sposób jego reprezentacji, sposób uzyskiwania...

Służba konsularna - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dariusz Popławski
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

mogą zostać zerwane: -wrogie stosunki między państwami -konflikt zbrojny -ostry konflikt polityczny...