General public sphere

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
General public sphere - strona 1 General public sphere - strona 2

Fragment notatki:

General public sphere - niezinstytucjonalizowanych uczestników życia publicznego, obywatele i stworzyszenia danego organizmu politycznego. Strong public sphere - zinstytucjonallizowany aparat lub jego element władzy organizmu politycznego. Faktyczne zastosowanie strong pubic sphere - większe organizmy polityczne, np. UE. Źródło legitymizacji UE - już raczej general public sphere, a nie poziom rządowy (ta zmiana może rodzić nierówność udziału we władzy, np. liczność obywateli Luksemburga, a Hiszpanii)! VII program ramowy UE - projekt CIDEL (badania opinii publicznej - przedmiot badań; jego szefem był J. E. Fossum - ten jest członkiem ARENA), w ramach tego projektu stworzono trzy modele UE - jak te trzy modele funkcjonują?:
I model sfery publicznej jako problem-solving entity. Odnosi się do częściowej sfery publicznej opartej o słabe isntytucjonalne i konstytucjonalne wsparcie. Stąd brak w modelu refleksji nad demokratyzacją, struktur demokratycznych. Strategia 2020 - sprawdź (jak zaradzić bezrobociu, itd.). Chodzi tutaj o efektywność działań - zdanie general public nie jest potrzebne. Weber - strategia utylitarystyczna wcale nie jest długofalowa. II model sfery pubicznej - value-based community. Wspólne obywatelstwo europejskie - istnienie wspólnych czynników kuturowych - pewna wspólna tożsamość jako obywatelstwo UE - podzielany wspólny sens wspólnóty, którą jest UE (głównie wartości prepolityczne). Musi być oparta na general public sphere. Tutaj są problemy legitymizacji władzy. III model sfery publiczny - rights-base union. UE oparta na prawach-zasadach. Musi mieć poparcie zarówno general i strong public sphere. Silna reprezentacja obywatelska i accountability - specyficznie rozumiana odpowiedzialność urzędnicza (jako obliczalność - urzędnik jest zdolny do wzięcia pod uwagę innych?).
IV generacja praw cżłowieka (prawa socjalne), problem tożsamości europejskiej - niechęć zmiany ustalonych stylów życia, czy można mówić o UE jako wspólnocie wartości (poszukiwanie kulturowych podstaw, wypracowanie wspólnoty kulturowej przez wspólną edukację - tyle, że żadne państwo nie chce stracić kontroli nad edukacją, która przecież konstytuuje tożsamość narodową! - czy może pewien sens nadbudowany nad związkiem federacji?)
Co stoi u podstaw trzech modeli sfery publicznej?
Źródłowo odnosi się do Kanta - typy celów: rzeczywiste, możliwe i konieczne. Edukacja jako wytwarzanie nawyków anagażowania się w dyskusję publiczną - pierwszy etap skonstruowania postmetafizycznej tożsamości europejskiej. Podobne do mojej interpretacji racjonalizacji świata życia. W zakresie reformowania systemu edukacji rzecz polega na tym, aby poszukiwać wspólnego - zagubionego - dziedzictwa Europy. Rozum publiczny Koncepcja J. Rawlsa (fragmenty „Liberalizmu politycznego”, s. 300)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz