Repatriacja - strona 14

Rosjanie - omówienie, ludność, historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

natomiast do skutku plany Stalina włączeniaPołocka i Witebska do RFSRR. Mimo powojennych "repatriacji" na Białorusi...

Samorząd - pojęcie i klasyfikacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. W ostatnich latach przepisami różnych ustaw utworzone zostały...

Społeczeństwo PRL-u

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2562

w Niemczech wróciło do kraju 80% Polaków. W tym samym czasie rozpoczęła się i trwała repatriacja Polaków...

Wykład - ludność państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

decyzję o przyjęciu oświadczenia; adopcja; opcja; repatriacja; Utrata obywatelstwa decyduje prawo wew...

Terytorium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

, pod władzę którego terytorium przechodzi; z zachowaniem dawnego obywatelstwa wiąże się często repatriacja...

Prawo konstytucyjne- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1512

Procedura zmiany Konstytucji w RP Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana moż...