Prawo konstytucyjne- notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne- notatki - strona 1 Prawo konstytucyjne- notatki - strona 2 Prawo konstytucyjne- notatki - strona 3

Fragment notatki:

Procedura zmiany Konstytucji w RP
Przez zmianę konstytucji rozumie się uchylenie lub nadanie odmiennej niż dotychczas obowiązującej treści wszystkim lub, tylko niektórym postanowieniom Konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych w przewidzianym dla zmiany konstytucji trybie. Zmiana może mieć charakter całkowity (formalny- nowa konstytucja, materialny zmiana zasad naczelnych konstytucji) lub częściowy (nie obejmuje zasad naczelnych).
Tryb zmiany-Konstytucja RP nie odróżnia trybu zmiany całkowitej od częściowej. Zmiana konstytucji dochodzi w drodze uchwały ustalonej w szczególnym trybie. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje: 1/5 posłów, Senatowi lub Prezydentowi RP. Pierwsze czytanie może odbyć się najwcześniej 30 dnia od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy o zmianie Konstytucji, gdy projekt dotyczy rozdziału I,II lub XII Sejm może uchwalić ustawę nie wcześniej niż 60 dni od I czytania, ustawę tą sejm uchwala większością 2/3 głosów (quorum ½), a Senat bezwzględną większością głosów (quorum ½) ma na to 60 dni. Zmianę konstytucji obie Izby uchwalają w jednym brzmieniu.
Gdy zmiana dotyczy rozdziałów I, II, XII, podmioty którym przysługuje prawo inicjatywy zmiany, mogą żądać w terminie 45 dni od uchwalenia przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z takim wnioskiem zgłaszają się do Marszałka Sejmu, który zarządza referendum w terminie do 60 dni od złożenia wniosku. W referendum zmiana konstytucji zostaje przyjęta gdy opowie się za nią większość głosujących.
Po uchwaleniu przez parlament, lub zatwierdzeniu w referendum Marszałek daje Prezydentowi ustawę do podpisu, Prezydent ma na to 21 dni i nie przysługuje mu weto. Po podpisaniu prezydent zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
Stosowanie konstytucji (zasada konstytucjonalizmu - art. 8). Będąc ustawą Konstytucja musi być stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Stosowanie Konstytucji, to coś więcej niż jej przestrzeganie. Polega ono nie tylko na zakazie podejmowania działań czy unormowań sprzecznych z Konstytucją oraz na obowiązku podejmowania działań i unormowań służących realizacji postanowień Konstytucji. Stosowanie Konstytucji to także powoływanie norm i zasad Konstytucyjnych jako bezpośredniej podstawy dla działań, rozstrzygnięć czy unormowań, gdzie tylko jest to możliwe. Tym samym nowoczesne pojmowanie stosowania konstytucji odrzuca koncepcję pośredniczącej roli ustaw zwykłych (koncepcja ta traktuje Konstytucje jako akt adresowany przede wszystkim do ustawodawcy zwykłego, a więc parlamentu, a dopiero rozwinięcie postanowień konstytucyjnych w ustawach zwykłych pozwala na ich stosowanie przez inne organy i przez obywateli - konstytucja jest, więc stosowana za pośrednictwem ustaw).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz