Relatywizm kulturowy rodzaje - strona 2

Wstęp do socjologii - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Barbara Zięblińska
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1498

Subkultury - podkultury Relatywizm kulturowy Etnocentryzm - stawianie własnej grupy etnicznej w centrum...

Globalizacja-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

o charakterze politycznym i kulturowym. Porządek ekonomiczny jest nadrzędny. Globalizacja jako relatywizacja...

Globalizacja kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

ideologię relatywizmu kulturowego i tolerancji, widzieli ekspansję kulturową Zachodu w innym zupełnie...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 4606
Wyświetleń: 19614

, i rodzaje wykluczeń Gender - płeć w sensie kulturowym, ma charakter wyuczony, wynika z procesu socjalizacji...