Relatywizm kulturowy odmiany - strona 6

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

o odmiennych, kulturowo dyktowanych sposobach życia. KONFLIKT POKOLEŃ: odmiana konfliktu kulturowego nasilająca...

Socjologia - test - Charyzma

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Wojciech Kowalik
 • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2870

także w: a) pluralizmie kulturowym b) konflikcie w roli c) konflikcie ról d) walce klas e) relatywizmie kulturowym (22...

Socjologia - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 5187
Wyświetleń: 20790

wspólnoty, odrębności i świadomości „my”. RELATYWIZM KULTUROWY: - kultury są różne i nie ma ani lepszych...

Antropologia kultury notatki i test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Magdalena Roszczynialska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 6888

jest jedyną "prawdziwą" kulturą c)przekonanie, że wszystkie kultury są równe 3. Relatywizm kulturowy...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

- to co człowiek tworzy w dążeniu do wartości wyższych. Odmiany twórczości kulturowej. Odmiany twórczości...

Globalizacja kultury - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 784

ideologię relatywizmu kulturowego i tolerancji, widzieli ekspansję kulturową Zachodu w innym zupełnie...

Socjologia cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Wielość kultur i kryteria ich wyodrębniania Zdolność tworzenia...

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Adam Krzysztof Gogacz
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zagadnie: 1. Prba definicji patologii spoecznej. 2. Relatywizm czy rygoryzm moralny-dylematy wspczesnoœci...