Relatywizm kulturowy jego formy i związane z nim problemy - strona 8

Socjologia moralności - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2457

wzorów ideowych, m. aspiracji, m. twórcza i aktywna) relatywizm kulturowy i modele kulturowe (R. Benedict...

Wielokulturowość - notatki

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta
 • Problemy wielokuturowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3759

(nieukształtowana materia wrażeniowa) Dwie formy aprioryczne - forma czasu i przestrzeni „ja” umysłowe - przestrzeń...

Geografia turystyczna- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Zygmunt Kruczek
 • Geografia turystyki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3990

(rzeźba, klimat, wody, lasy). Krajobraz kulturowy Polski i jego wpływ na kształtowanie atrakcyjności...

Historia Stosunków kulturalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosława Wiktor-Mach
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2324

w rozumieniu szerokim czynnik utrudniający – bariery kulturowe czynnik neutralny – np. USA i Arabia...

Specyfika MSK- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1183

różnorodności form ekspresji kulturowej) Stosunki żywiołowe: - są to stosunki nieformalne, niezorganizowane...

Socjologia - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Maja Libera
 • Socjologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4592

konflikcie w roli konflikcie ról walce klas relatywizmie kulturowym Twórcą ewolucjonizmu i organicyzmu...