Rekuperator - strona 4

Kontrakty nienazwane - wykład.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

przed kolegium sędziów rekuperatorów i przewidywał odpowiedzialność sprawcy z actio iniuriarum aestimatoria...

Podział zobowiązań - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Krzysztof Szczygielski
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

był przed kolegium sędziów rekuperatorów. Bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniura datum) Przestępstwo...

Zasady projektowania - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

%* $*+   340  14.  OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA    I BUDOWY OBMURZY PIECÓW   Piece s  w ceramice podstawowymi urz dzeniami technologicznymi,  wyznaczaj cymi zwykle zdolno  produkcyjn  ca ego zak adu. Wymaga si  wi c od  nich mo liwie d ugiej i bezawaryjnej pracy. Mi dzyremontowy czas pracy pieców  l...

Prawo rzymskie - wykłady

  • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

takich spraw praetor peregrinus, przekazując sprawę do rozstrzygnięcia rekuperatorom, udzielał...