Regulacja cen

Kartel - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Alina Naruniec
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

lub podobnej gałęzi gospodarki, mająca na celu całkowitą kontrolę nad rynkiem i jego regulację (ceny, podaży...

Rolnictwo w KWR

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1183

regulacji cen na rynku (tzn. jeśli ceny za bardzo wzrosną - państwo może wypuścić na rynek zmagazynowane...

Polityka dochodowa - pojęcie i instrumenty

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr hab. Stefan Stępień
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3346

, podlegają na ogół regulacji pośredniej, poprzez obowiązujący system podatkowy. - instrumenty regulacji cen...

Dobra publiczne- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

; Przeciwdziałanie monopolizacji: (Podatki. Regulacja cen, Państwowa własność, Regulacje; Polityka antytrustowa...