Metody kształtowania poziomu i regulacji cen i taryf- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody kształtowania poziomu i regulacji cen i taryf- opracowanie - strona 1 Metody kształtowania poziomu i regulacji cen i taryf- opracowanie - strona 2 Metody kształtowania poziomu i regulacji cen i taryf- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metody kształtowania poziomu i regulacji cen i taryf

Metody kosztowe (cost-plus pricing)

Dodawanie różnych marż do różnie rozumianych kosztów jednostkowych: p = k (1 + r)

Full-cost pricing (average-cost pricing): Przeciętne koszty + marża

Pricing based on contribution margin: Metoda kosztów bezpośrednich - średnie koszty zmienne + marża brutto (BEP)

Administrated pricing: Ceny administracyjne Marginal-cost pricing (MCP)

Generalne problemy z MCP

Czy ceny mogą być: related to, reflect, based on, equated do SRMC czy LRMC

W warunkach silnego monopolu naturalnego (MC

(…)

… Dt+S debt + equity (dług i kapitał własny)

Wg lewej strony bilansu V-Dp (wartość majątku brutto wg cen historycznych lub odtworzenia minus narosła deprecjacja (umorzenie); faktycznie V-Dp oznacza wartość netto majątku

Inne sposoby uwzględniają aktywa trwałe, pomijając aktywa bieżące

Regulacja stopy zysku (rate of return regulation)

ROR jako metoda kompleksowa uwzględnia:

Ocenę kosztów z racjonalną…

… przyrostu taryf, cen i przychodów ze sprzedaży (utargów) a rezygnację z regulacji poziomu zysków i taryf

Dwa filary koncepcji pułapów cenowych (price caps, price ceilings)

Eskalatory cen (price escalators, adjustment Clausem)

Normy efektywności (efficienty norms)

Formuła podstawowa: RPI - X

RPI - eskalator

X - norma efektywności

Eskalatory cen

Indeks cen detalicznych (RPI - retail price index)

Indeks cen…

… skuteczność regulacji i monitorowania rynku na podstawie kosztów uzasadnionych

Regulacja kosztowa i regulacja zysków bardziej przystają do rynków zmonopolizowanych oraz silnej integracji pionowej i poziomej firm

Rosnąca liczebność firm, QF< zwielokrotnienie poziomu i liczby transakcji Istota deregulacji cen

W dosłownym znaczeniu hasło „deregulacja cen" w sferze użyteczności publicznej ma wąskie zastosowanie…

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz