Regalia - strona 6

Frankowie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

, cła, myta, regalia, opłaty targowe (od transakcji dokonywanych na targach), coroczne dary dla króla...

Historia państwa i prawa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

były konstytucje zakazujące królowi przekształcania królewszczyzn w lenna. Stopniowo zanikały też regalia. Prawa...

Historia państwa i prawa - wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

i jego interesy polityczne, też na interesy materialne (regalia, fałszowanie monety itp) oraz przeciwko interesom...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

rycerskie (prawo nieodpowiednie), Przestępstwa przeciwko monarsze i państwu, skargi na urzędników, regalia...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 770

; z prawa książęcego wynikały też regalia, z czołowym regale ziemi za przykład może posłużyć casus Bolesława...

Szczegółowy opis mieszczan

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

społecznej. Targ wolny - targ wyłączony z regale władcy 3. Lokacje miast Próg lokacyjny - przeniesienia miast...