Recenzja - strona 3

Wstęp do edytorstwa-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy edytorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 875

musi recenzować samodzielny pracownik naukowy, z innej uczelni i z innego ośrodka naukowego1. Recenzja jest pracą...

Style odbioru - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Janusz Wójcik
 • Analiza i interpretacja dzieła literackiego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2513

, na podstawie recenzji, wypowiedzi krytyczno-literackich, na podstawie: parodii, przekładów, parafraz, pastiszów...

Gatunki dziennikarskie- Skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Paweł Maciaszek
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

oraz narracja liryczno-refleksyjna. recenzja - omówienie lub ocena jakiegoś faktu kulturalnego (wydania książki...

Artzin i literackie nagrody w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

), w których toczyły się polemiki, zamieszczano w nich recenzje, zapowiedzi. Istniały wkładki / dodatki literackie...