Rada Związku

Niemcy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

- Sejm Rzeszy wyb. powsz. cz. 25 b 30 l. (inicj. + out via Ces. & Bund. + powsz. wyb.) Bundesrat - Rada...

Monarchie absolutne i postabsolutne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2660

i wolnych miast), siedziba - Frankfurt n. Menem zw. Płn-Niem - parlament bikameralny: Rada Związku - izba...

Formy współdziałania jednostek samorządu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2506

. O utworzeniu i przystąpieniu do związki decydują rady. Związki powiatów obowiązują na tych samych zasadach...

Monarchia ograniczona Ludwika XVIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

była Rada Związku (Bundesrat), w której zasiadali przedstawiciele państw członkowskich, liczba zależnie...

Rozwinięcie skrótów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Komitet Obywatelski CRZZ - Centralna Rada Związków Zawodowych CUP - Centralny Urząd Planowania EZN...

Niemcy w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1260

i Rada Związku. Kadencja parlamentu trwa 3 lata, posłów wybierano w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim...