Rozwinięcie skrótów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwinięcie skrótów - strona 1

Fragment notatki:

AKO - Armia krajowa obywatelska
BBWR- Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
CHSS - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne
BIP - Biuro Informacji i Propagandy
CKN - Centralny Komitet Narodowy
CKO - Centralny Komitet Obywatelski
CRZZ - Centralna Rada Związków Zawodowych
CUP - Centralny Urząd Planowania
EZN - Egzekutywa Zjednoczenia Narodowego
FJN - Front Jedności Narodowej
GISZ - Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych
GKP- Główny Komitet Polityczny
GPU - Państwowy Zarząd Polityczny
GUKPPiW - Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk
KBW - Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KBWE - Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
KERM - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
KGB - Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego
KIK - (Zapytajcie Białkowskiego ;)) KKP - Krajowa Komisja Porozumiewawcza
KL-D - Kongres Liberalno-Demokratyczny KMSK - Komitet Ministrów ds. Kraju
KNP - Komitet Narodowy Polski
KOP - Korpus Ochrony Pogranicza
KOR - Komitet Ochrony Robotników
KPN - Konfederacja Polski Niepodległej
KPOPP - Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej.
KPP - Komunistyczna Partia Polski
KPRP - Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
KRM - Krajowa Rada Ministrów
KRN - Krajowa rada Narodowa
KSS - Komitet Samoobrony Społecznej
KSSN - Komisja skonfederowanych stronnictw niepodległościowych KWC - Kierownictwo walki cywilnej
KWP - Kierownictwo walki podziemnej
KZMP - komunistyczny związek młodzieży polskiej
NKS - Międzyzakładowy komitet strajkowy
NKN - Naczelny komitet narodowy
NKWD - Ludowy komisariat spraw wewnętrznych
NOW - Narodowa organizacja wojskowa
Nich - Niezalezna partia Chłopska
NPR - Narodowa partia robotnicza
NRL - Narodowa rada ludowa
NSZ - Narodowe siły zbrojne
NSZZ - niezależne samorządne związki zawodowe
NZR- Narodowy związek robotniczy
NZW - Narodowe zjednoczenie wojskowe
OKP - Obywatelski klub parlamentarny
OM TUR - Organizacja młodzieży Towarzystwa uniwersytetu robotniczego ONR - obóz narodowo - radykalny
OPZZ - Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych
ORMO - ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej
OWP - obóz wielkiej polski
PC - Porozumienie centrum
PKB - Państwowy korpus bezpieczeństwa
PKL - Polska komisja likwidacyjna
PKP - Polityczny komitet porozumiewawcza
PKPG - polska komisja planowania gospodarczego
PKWN - polski komitet wyzwolenia narodowego


(…)


TKRP - Tymczasowy komitet rewolucyjny polski
TRJN - Tymczasowy rząd Jedności narodowej
TRS - Tymczasowa rada Stanu
UBP - Urząd bezpieczeństwa Publicznego
WIN - Wolnośc i Niezawisłość
WKPB- Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewikow WRON - Wojskowa rada Ocalenia narodowego
WZZ - Wolne związki zawodowe
ZBoWiD - Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
ZOMO - Zmotoryzowane Obwody Milicji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz