Rada Państwa

Rada Państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Pyt. 10 Rada Państwa Rada Państwa na ziemiach polskich powstała na mocy postanowień Małej...

Mała Konstytucja- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

i Rada Państwa, Rząd wyłączność na budżet) Władza wykonawcza - Prezydent + Rada Państwa + Rząd Prezydent...

Okres Polski Ludowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 735

Sejm; nowy organ - Rada Państwa (prezydent, marszałek i wicemarszałkowie sejmu, prezes NIK, inne osoby...

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

Rada Państwa - przewodniczył prezydent - skład: marszałek sejmu, 3 wicemarszałkowie, prezes NIK...

Prawo konstytucyjne - wykład 23

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 882

w konstytucji marcowej Nie ma prawa rozwiązywania parlamentu Z urzędu jest przewodniczącym Rady Państwa Sejm...

Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2058

głownie za pośrednictwem rządu i Rady Państwa. Odrzucono zasadę podziału władz i przyjęto w jej miejsce...

Prawo konstytucyjne - wykład 24

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 770

. - ogólnego kierownictwa państwem i gospodarką narodową Rada Państwa: Po 1952 r. kształt Rady Państwa zmienił...