Rachunkowość - strona 33

Analiza wrażliwości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Jolanta Rówińska
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 854

Rachunkowość zarządcza dr Małgorzata Rówińska Wykład 6 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Bada jak wrażliwy...

Różnice kursowe

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

o przepisy ustawy o rachunkowości to ustalone na dzień bilansowy różnice zaliczy się do kosztów...

Case na rachunkowość zarządczą

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marlena Ciechan-Kujawa
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2898

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA CASE STUDY Przedsiębiorstwo X zatrudnia 10 pracowników produkcyjnych...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4438

Wykład I. Pojęcie, zadania i funkcji rachunkowości zarządczej 1.1 Rachunkowość zarządcza...

Sprawozdanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Sprawozdanie finansowe - ostatni etap cyklu informacyjnego rachunkowości; sporządzane w ramach...

Majątek i źródła jego pochodzenia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

, chociaż ustawa o rachunkowości nie określiła wartości. AKTYWA TRWAŁE WEDŁUG BILANSU Wartości niematerialne...

Rachunkowość finansowa 11

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (ustawa o rachunkowości, art. 3...

Rachunkowość finansowa - Należność

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

). W rachunkowości obowiązuje wycena po kursie historycznym → ewidencja wg wartości odpowiedniej do daty zdarzenia...

Ewidencja obligacji u emitenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (ustawa o rachunkowości, art. 3...