Rachunkowość - strona 14

Konta bilansowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr R. Orli_ski
 • Rachunkowość
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2100

Konta bilansowe - tworzą zasadniczą grupę kont stosowanych w rachunkowości salda tych kont...

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

)wekslowe d)pozostałe. W rachunkowości obowiązuje zasada równości aktywów z pasywami. Sprawozdanie finansowe...

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 819
Wyświetleń: 5348

WYKŁAD I - 28.02.2012 LITERATURA: „Rachunkowość finansowa” - praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa...

Rachunkowość bankowa 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1043

w załączniku Nr 2 do ustawy o rachunkowości, banki maja obowiązek prezentowania w bilansie pasywów...

Bilans, istota, cechy

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2492

wymagających zapłaty. Przyjęte zasady rachunkowości Zasady przyjęte przez jednostkę powinny w sposób prawidłowy...

Rachunkowość - zadania (środki trwałe)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2632

w ustawie o rachunkowości 89 000 zł Wykonano świadczenia (usługi), za które uprzednio otrzymano...

Rachunkowość zarządcza - wykład

 • Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • dr Marlena Ciechan-Kujawa
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2996

Rachunkowość zarządcza - wykład, 20.03.2012 Próg rentowności (punkt równowagi, punkt graniczny...