Rachunkowość zarządcza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - wykład - strona 1 Rachunkowość zarządcza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zawiera także związane z zagadnieniami wzory matematyczne oraz przykładowe rozwiązanie zadania.

...Analiza wrażliwości zysku polega na określeniu, w jakim stopniu zmiany czynników kształtujących zysk wpływają na jego poziom. Obejmuje:
wyznaczenie granicznego poziomu elementów, umożliwiających uzyskanie progu rentowności, a więc rentowności na poziomie zerowym....

...Wyznaczanie wielkości granicznych - minimalnego poziomu sprzedaży wyrobów niezbędnego do pokrycia kosztów całkowitych, minimalnej ceny, która zapewni zrównanie przychodów z kosztami...

(…)


Rachunkowość zarządcza - wykład, 20.03.2012
Próg rentowności (punkt równowagi, punkt graniczny, punkt krytyczny)
To taka ilość lub wartość sprzedanych wyrobów, przy której uzyskane przez przedsiębiorstwo przychody ze sprzedaży dokładnie pokrywają poniesione koszty całkowite,
Jego wyznaczenie pozwala wskazać minimalny poziom sprzedaży jaki musi zostać osiągnięty, aby działalność firmy…
…)
KC - iloczyn kosztów zmiennych i wielkości sprzedaży + koszty stałe (zj * x + S)
c * x - (zj * x + S) = 0
x (c - zj) - S = 0
xil = S/(c - zj) -> ilościowy próg rentowności
(c - zj) - marża brutto jednostkowa Uproszczenia w analizie progu rentowności
Kształtowania się jednostkowej marży brutto na tym samym poziomie, w wyniku liniowych zmian kosztów zmiennych jednostkowych i cen,
Niezmienności kosztów…
… rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
Ilościowy próg rentowności (xil) = całkowite koszty stałe (S)/(średnioważona marża brutto (m)
Wartościowy próg rentowności (xw) = ilościowy próg rentowności (xil) * cena średnioważona (c)
Marżę średnioważoną ustalamy według następującego wzoru: Σ(ci - zji)ui, czyli mnożąc marże poszczególnych asortymentów prze ich udział w całkowitej sprzedaży.
xil = S/(Σ…
…,
określenie wrażliwości zysku na podstawie dźwigni operacyjnej, finansowej oraz połączonej,
zastosowanie mnożników zysku.
P - KC = ZO = 0 c ; x zj ; x ; S
(cg * x) - (zjx + S) = 0
Wyznaczanie wielkości granicznych
Minimalnego poziomu sprzedaży wyrobów niezbędnego do pokrycia kosztów całkowitych.
Minimalnej ceny, która zapewni zrównanie przychodów z kosztami.
Maksymalnego poziomu jednostkowego kosztu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz