Rachunkowość międzynarodowa - strona 21

Encyklopedia rachunkowości - O

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

, że ustalony w rachunkowości wynik brutto nie jest równoważny dochodowi podlegającemu opodatkowaniu, ustalanemu...

Marketing usług - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

w 2002 r. zmiany w stosunkowych zasadach rachunkowości wynikające z wejścia w życie znowelizowanej Ustawy...

Encyklopedia rachunkowości - S

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych. Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi innych państw...

Rachunek kosztow (9 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

rachunkowości każdej jednostki gospodarczej zawiera względnie wyodrębniony podsystem, którego przedmiotem...

Rachunek kosztów (30 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1085

kosztów według charakteru działalności wynika z uregulowań ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości...

Istota Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4452

jako „kierowanie przy zastosowaniu mechanizmów rachunkowości zarządczej”. H. Błoch w kwestii controllingu zajęła...

Wstęp do rachunkowości, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż Anna Kubik
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości zajmujący...