Rachunek kosztów zmiennych - strona 94

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Marketing
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

przyczynowo - opisowych popytu występują najczęściej w roli zmiennych objaśniających należą: wielkość funduszu...

Mikroekonomia wykłady dr Szudy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szuda
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1197
Wyświetleń: 6202

jest ograniczenie ilości zmiennych wyjaśniających do tych, które z punktu widzenia celu badania zostały uznane...

Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5908

działalności firmy Rachunek przepływów pieniężnych - też pokazują koszty i przychody, ale pokazują faktyczne...

Powtórzenie- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

te koszty powinny być dokładnie określone i dokonać należy podziału na koszty stałe i zmienne...

Ekonometria- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

równań między zmiennymi opisującymi teoretyczną strukturę Model ekonometryczny – matematyczny model...

EKONOMETRIA - materiały z wykładu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

statystycznych: zmienna losowa (pojęcie, rodzaje, funkcje rozkładu: f. gęstości, f. dystrybuanty), miary...

Księgowanie - przykłady

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603

oprocentowania z tytulu zobowiazania(kredyt, leasing): w-n: koszty finansowe ma rachunki bankowe Oplaty...

Egzamin 2005

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

przekazana na pokrycie wymagalnych zobowiązań. W rachunku zysków i strat pojawią się w kosztach finansowych...