Wymagania stawiane danym prognostycznym - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagania stawiane danym prognostycznym - wykład - strona 1 Wymagania stawiane danym prognostycznym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYMAGANIA STAWIANE DANYM PROGNOSTYCZNYM
Przy wyborze danych prognostycznych w celu budowy prognoz, stosuje się następujące
kryteria:
Dokładności: Zbierane dane muszą być dokładne, tzn. odzwierciedlać zjawisko, którego
dotyczą. W praktyce dane mogą być obarczone błędami losowymi, wynikającymi z pomyłek
przy ich zbieraniu i przetwarzaniu (usterki zapisu, błędy rachunkowe), oraz błędami
systematycznymi wynikającymi z fałszowania danych (np. w zeznaniach o dochodzie firm
lub osób fizycznych, w wypowiedziach osób ankietowanych o wydatkach na używki) dlatego
dla oceny wiarygodności danych konieczna jest merytoryczna i formalna kontrola ich
prawdziwości. Może ona polegać m.in. na wyrywkowym sprawdzaniu rzetelności,
porównywaniu zgodności powiązanych ze sobą danych bądź sporządzeniu wykresów danych
(wykres pozwala wyłapać „punkty odstające” od prawidłowości istniejących w rozwoju
zjawisk opisywanych przez dane).
Jednoznaczności: Dane powinny być podawane w taki sposób, by każdy odbierał je tak samo
(np. przy określaniu wielkości produktu krajowego brutto należy wyjaśnić, czy jest wyrażony
w cenach bieżących czy w cenach stałych).
Identyfikowalności zjawiska przez zmienną (zmienne): Wybór identyfikujących zjawisko
zmiennych jest kwestią o zasadniczym znaczeniu. Przykładowo, intensywność rozwodów
można określić stosunkiem liczny rozwodów do liczby mieszkańców lub do liczny
istniejących małżeństw, produkcję w przedsiębiorstwie można wyrazić przez produkcję
globalną lub sprzedaną. Wybór zmiennych identyfikujących dane zjawisko powinien bazować
na przyjętych wcześniej w tym zakresie rozwiązaniach lub musi być wyczerpująco
uzasadniony.
Kompletności: Zbiór danych powinien być kompletny, czyli zawierać wszystkie dane
niezbędne do rozpoznania i rozwiązania problemu, jednocześnie pomijać dane, które
powtarzają informacje lub przynoszą informacje marginesowe.
Odpowiedniości: Dane odpowiednie to dane użyteczne (np. menadżerowie ds. zasobów
ludzkich potrzebują danych m.in. na temat fluktuacji kadr i zapotrzebowania na siłę roboczą a
menadżerom ds. marketingu niezbędne są dane o aktualniej i przyszłej wielkości sprzedaży,
cenach ogłoszeń reklamowych itp.)
Aktualności: W zbiorze danych powinny się znaleźć dane o tych czynnikach, których wpływ
na prognozowane zjawisko jest wciąż aktualny i będzie taki w przyszłości.
Kosztu zbierania i opracowywania danych: Koszty zbierania i przetwarzania danych
bywają wysokie (są tym większe im bogatszy jest zbiór danych), stąd należy korzystać przede
wszystkim z danych już zgromadzonych , natomiast nowe pozyskiwać jedynie wówczas, gdy
są niezbędne do podniesienia jakości prognoz.
Porównywalności: Wyróżnia się porównywalność:
-czasową (jednakowy odstęp czasu między obserwacjami)
-terytorialną (jednakowe terytorium, np. państwa, województwa w całym okresie objętym
badaniem)
-pojęć i kategorii (te same definicje i klasyfikacje)
-metody obliczeń (np. obliczania dochodu narodowego, zużycia środków trwałych)
Nie należy oczekiwać, że dane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz