Rachunek kosztów zmiennych - strona 14

Systemy rachunku kosztów

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

produkcyjnej i/lub czasu, należy stosować odrębne stawki dla kosztów stałych i zmiennych. 1. Planowana stawka...

Rachunek ekonomiczny - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

jednostkowych Na koszt krańcowy składają się tylko koszty zmienne więc jest on mniejszy od kosztu przeciętnego...

Próg rentowności - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

stałe / współczynnik marży na pokrycie) * 100% Różnice miedzy rachunkiem kosztów pełnych a zmiennych...

Zalety i wady tradycyjnego rachunku kosztów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

. ten jest teoretycznie lepszy od rach kosztów zmiennych, ponieważ wytworzenie produktu nie jest możliwe bez ponoszenia...

Finanse Przedsiębiorstw - wykład

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Maria Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 4557

obliczane na podstawie rachunku kosztów zmiennych. Funkcje całkowitych kosztów i przychodów są funkcjami...

Encyklopedia rachunkowości - S

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

roślinnej. Wykorzystanie rachunku jednostkowych kosztów zmiennych za podstawę wariantu rachunkowości...

Koszty pracy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

i zmiennych kosztów pracy: CKP= Z- wielkość zatrudnienia a,b,c- zmienne koszty pracy d-stały koszt pracy...