Koszty pracy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty pracy - omówienie - strona 1 Koszty pracy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Koszty pracy
Koszty pracy stanowią kategorię ekonomiczną wyrażającą sumę płac i pozapłacowych kosztów
związanych z pozyskiwaniem, utrzymywaniem, doskonaleniem i wykorzystaniem zasobów pracy,
występujących w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa.
Do podstawowych mierników kosztów pracy zalicza się koszty pracy:
 W przeliczeniu na jednego zatrudnionego (obliczony jako wartość przeciętna w skali
miesięcznej)
 jednej godziny opłaconej
 Jednej godziny przepracowanej
O wielkości tych miar decyduje:
 Rodzaj prowadzonej działalności
 Sektor własności
 Wielkość jednostki
 Stanowisko pracy
Składniki kosztu pracy:
 Płace obciążające koszty działalności
 Składka na ubezpieczenie społeczne
 Składka na fundusz pracy
 Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych
 Składka na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego
 Koszty BHP
 Koszty zakładowych świadczeń zdrowotnych
 Koszty dojazdu, dowozu i zakwaterowania pracowników
 Rzeczowe koszty administracji personalnej
 Roczne nagrody pieniężne
 odpis uzupełniający na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 Wynagrodzenia w naturze, tak – wynagrodzenia w naturze
 Inne nakłady na czynnik pracy
Całkowity Koszt Pracy (CKP) to suma stałego kosztu pracy i zmiennych kosztów pracy:
CKP=
Z- wielkość zatrudnienia
a,b,c- zmienne koszty pracy
d-stały koszt pracy
Konieczny do wytworzenia jednostki produkcji koszt pracy można określić jako relację kosztu pracy
do wydajności pracy:
JKP = (W x L) / Q = W / (Q / L)
gdzie:
JKP - jednostkowy koszt pracy,
W - wynagrodzenie
L - liczba zatrudnionych
Q - wielkość produkcji
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz