Koszty produkcji - omówienie - Rodzajowy układ kosztów produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty produkcji - omówienie -  Rodzajowy układ kosztów produkcji - strona 1 Koszty produkcji - omówienie -  Rodzajowy układ kosztów produkcji - strona 2

Fragment notatki:

KOSZTY PRODUKCJI- ceny, jakie firma musi zapłacić, jeżeli chce uzyskać budynki,
maszyny, materiały, siłę roboczą, usługi do prowadzenia własnej działalności związanej z
funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.K=S+P+R
Rodzajowy układ kosztów produkcji- księgowane są 2 gr. kosztów: materialne i
niematerialne.
Materialne: amortyzację środków trwałych; koszt paliw i surowców; usługi transportowe i
remontowe; usługi obce.
Niematerialne: usługi bankowe, podatki, podróże służbowe, wynagrodzenie pracowników.
Układ kalkulacyjny kosztów produkcji wyróżnia się:
1)koszty bezpośrednie- koszty materiałów, energii oraz wynagrodzenia pracowników
2)koszty pośrednie- wydziałowe( ponoszone na utrzymanie maszyn i urządzeń w pełnej
gotowości ruchowej, amortyzację maszyn) i ogólnozakładowe( wynagrodzenia z narzutami
pracowników zarządu, administracji, amortyzacja i koszty remontu obiektów
administracyjnych.
Suma kosztów bezpośrednich i wydziałowych daje techniczny koszt wytwarzania (Ktw).
Jeżeli do Ktw dodamy koszty ogólnozakładowe to otrzymamy Zkw (zakładamy koszt
wytworzenia) +reklama=daje to całkowity koszt produkcji.
Stanowiskowy układ kosztów produkcji- wyodrębnienie w procesie produkcyjnym
charakterystycznych węzłów. Wydzielone stanowiska stanowią miejsca odpowiedzialne za
całość kosztów.
Globalny układ kosztów produkcji- w analizie kosztów przed. od wielkości produkcji (X)
polegającej na badaniu zależności funkcyjnych przyjmuje się, że zmienną niezależną jest
wielkość produkcji, zaś zmienną zależną są koszty produkcji: G(X)=f(x); G(X)=Ks+Kz
Koszty stałe (Ks)- nie zależą od wielkości produkcji, np. amortyzacja ś. trwałych.
Koszty zmienne(Kz)- zależą od wielkości produkcji, mogą być zmienne proporcjonalnie,
progresywne, degresywne.
Jednostkowy układ kosztów produkcji
, gdzie:
Rachunek kosztów ABC- zasadniczym obiektem jest czynność bądź operacja, czyli działanie
definiowane jako wyodrębnione umownie lub organizacyjnie część przedsiębiorstwa
realizująca wydzielone funkcje lub elementarny proces produkcyjny. Działanie to rodzaj
pośredniego czynnika kosztów między obiektem ich powstania a obiektem kalkulacji.
Zgodnie z założeniami rachunki kosztów działań ABC:1)każde przedsiębiorstwo jest serią
procesów działań2)przyczyną działań przedsiębiorstwa są klienci3)koszty w
przedsiębiorstwie powstają wskutek realizacji działań4)działania są podejmowane w celu
zaspokojenia potrzeb klientów.
Istotą rachunku kosztów ABC- jest analiza jakie procesy, jakie działania mają miejsce w
przedsiębiorstwie, z jakich zasobów one korzystają oraz ile działań jest zużywanych przez
poszczególne obiekty kosztowe.
Próg rentowności produkcji (BEP)-wyznacza punkt przecięcia się krzywej kosztów
produkcji z wartością produkcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz