Rachunek kosztów jednostkowych - strona 83

Zadania - finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3731

srebra kosztem $4.4 milionów. Oczekiwane wpływy pod koniec pierwszego roku to $5,4 milionów...

Zarządzanie kapitałem i jego podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

rachunku kosztu kapitału na wielkościach prognozowanych gdzie przewiduje się wzrost dywidendy jak i cen...

Biznes plan - ceramika budowlana

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3073

z lat ubiegłych pozwala stwierdzić, że jednostkowe koszty produkcji cegły pełnej są w znacznym stopniu zbliżone...

Egzamin-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Zbigniew Dresler
 • Analiza finansowa
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 2408

C)Jednostkowa cena sprzedaży w 2006 - 230 zł w 2007 - 250 zł Zad 2. Rachunek przepływów pieniężnych...

Zapas cykliczny- opracowanie

 • Politechnika Śląska
 • Gospodarka zapasami i magazynami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 5341

następująco: ZKUzZC = Id0 • kuz= • kuz Id0 - liczba dostaw w rozpatrywanym okresie, kuz - jednostkowy koszt...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Zakładu na rachunkach bankowych; 7) innych dochodów. 2. Należności z tytułu poniesionych kosztów...

Wriant porównawczy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

(-)) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów...