Rachunkowość finansowa- ściąga z zadań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- ściąga z zadań - strona 1

Fragment notatki:

Zad.4 . 1. Wz-wydano z magazynu x sztuk produktów-wart.w cenie ew. 2 .faktura VAT „kopia” płatna przelewem wystawiona dla spółki.. *x sztuk wyrobów po x zł.*podatek należny23% *suma faktury 3 .Pk-odchylenia od cen Ew.przypadające na sprzedane wyr.got. 4. przeniesienie kosztów sprzedaży 4. przeniesienie kosztów zarządu(na k.wł.sprz.) Zad.2.Likwidacja. 1. Likw.środka trw.( a .wart.pocz, b. dotychcz.umorzenie, c. nie umorzone części wart.początkowej). 2. faktura VAT za demontaż( a .netto. b .vat. c .brutto). 3 .PZ-wyksięgowanie wart.pocz. maszyny z ew.pozabilans. 4 .odpis amort.-umorzenia śr.trw. za m-c x. Zad.5. WF . 1. Przeksieg.K.Sprz. 2 .Przek.K.Zarządu(na k.wł.sprzedaży). 3 .P.k.wł.sprz.(na rozliczenie kosztów) 4 .P.przych.ze sprzed.wyr.got.(od tego na WF) 5. P.zmiany stanu produktów(rozl.kosztów). 6 .P.k.wg rodzajów. 7 .przych.fin. 8 .kosztów fin. 9 .poz.p.oper. 10 .poz.k.oper. 11 .obciążenie WF z tyt.podatku doch. 12 .odpis wyrównawczy podatku. Rachunek zysków i strat A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:
I.Przychody netto ze sprzedaży
II. Zmiana stanu produktów
III. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mater.-
B.Koszty działalności operacyjnej
I-VII.Koszty wg. rodzajów
VIII. Wartość sprzedanych tow. i mater.
C. Zysk(strata)ze sprzedaży(A-B) D.Poz. przych. oper.
E.Poz. koszty oper.
F.Zysk(strata)z działalności oper.(C+D-E) G.Przychody finansowe
H.Koszty finansowe
I.Zysk(strata)z działalności gospodarczej(F+G-H) J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
K.Zysk(strata)brutto L.Podatek dochodowy
M.Zysk(strata)netto(K-L) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz