Rachunek zysków i strat - ściąga

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - ściąga - strona 1

Fragment notatki:


A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:
I.Przychody netto ze sprzedaży
II. Zmiana stanu produktów
III. Przychody netto ze sprzedaży tow. i mater.-
B.Koszty działalności operacyjnej
I-VII.Koszty wg. rodzajów
VIII. Wartość sprzedanych tow. i mater.
C. Zysk(strata)ze sprzedaży(A-B) D.Poz. przych. oper.
E.Poz. koszty oper.
F.Zysk(strata)z działalności oper.(C+D-E) G.Przychody finansowe
H.Koszty finansowe
I.Zysk(strata)z działalności gospodarczej(F+G-H) J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych--
K .Zysk(strata)brutto L.Podatek dochodowy
M.Zysk(strata)netto(K-L) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz