Równoległościan - strona 3

Pytania do egazminu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński
 • Metrologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1204

można dokonać z ich użyciem? Płytki wzorcowe długości jest to wzorzec końcowy w kształcie równoległościanu...

Przygotowanie do egzaminu 14

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

zbieżnych nosi nazwę „zasady równoległościanu” i odpowiada zasadzie równoległoboku w przypadku dwóch sił...

Iloczyny wektorów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

jest skalarem. W interpretacji geometrycznej iloczyn mieszany jest równy liczbowo objętości równoległościanu...

Geometria analityczna 1-4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1414

zc Moduł iloczynu mieszanego wektorów a, b i c wyraża objętość równoległościanu zbudowanego...

Iloczyny wektorów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

jest skalarem. W interpretacji geometrycznej iloczyn mieszany jest równy liczbowo objętości równoległościanu...

Algebra-definicje

 • Politechnika Warszawska
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

(komplementarne) jeśli abc=0 3. Jeśli a,b,c∈R a,b,c=det(a,b,c) 4.det(a,b,c) jest równy objętości równoległościanu...

Rentgenografia-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

wyznaczających pewien równoległościan. W nim można usytuować naszą cząsteczkę. Kryształ wykazuje regularność...

Metody-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

. Istnieje ograniczona ilość możliwosci wykrystalizowania, tak by otrzymać sieć opartą na równoległościanach...