Równość szans - strona 15

Socjologia zmiany - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

spontaniczność podziału pracy - kryteria uniwersalistyczne, równość szans efektywność - pełne wykorzystanie...

Zarządzanie wiedzą

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

przez różnorodność? W wielu wypadkach terminu „różnorodność" używa się zamiennie z terminem „równość szans", choć...

Bezpieczeństwo społeczne - Bemowo

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Karina Marczuk
 • Bezpieczeństwo społeczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

.Panstwo dobrobytu społecznego. Nie ogranicza się do gwarantowania minimum; celem jest nie tylko równość...

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1204

rynkowego nierówności zostają pogłębione- przywileje, brak równości szans na starcie. Domaga się, poprzez...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2170

FILOZOFIA PRAWA Czy prawo musi być rozpatrywane w kategoriach filozoficznych? Uzasadnij odpowiedź. GENERALNIE TAK filozofia prawa jako obrona przed: złudzeniem pragmatycznego profesjonalizmu znajomość przepisów nie wystarcza, trzeba je rozumieć złudzeniem neutralności wobec wartości i pluralisty...

Polityka pieniężna i polityka społeczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2793

żeby nie dochodziło do marginalizacji. Państwo dobrobytu społecznego - daje równość szans wszystkim ludziom, podnosi...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1820

„nocnego stróża”. Ma dbać o zabezpieczenie prawa własności. Państwo ma być gwarantem równości szans gry...