Równia pochyła - strona 2

Podstawy fizyki - wykład 10

  • Politechnika Śląska
  • Podstawy fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

z prędkością początkową v0 w górę równi pochyłej o kącie nachylenia α=300. Obliczyć z jaką prędkością...

Dynamika - zadania 3

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

, przyjaciel Kubusia Puchatka, zjeŜdŜa po równi pochyłej w czasie dwa razy dłuŜszym niŜ namydlony Kłapouch...

Kinematyka - zadania 5

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554

uderzył w grunt? Zadanie 7 Wyznaczyć pracę wciągnięcia ciężaru po równi pochyłej, jeżeli masa tego ciężaru...

Kinematyka - zadania 11

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1582

początkowo w spoczynku, zaczynają się jednocześnie toczyć w dół po równi pochyłej o długości L = 2,5 m...