Kinematyka - zadania 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 5 - strona 1 Kinematyka - zadania 5 - strona 2

Fragment notatki:


Wydział BLiW Ćwiczenia rachunkowe  Lista 5 Praca. Moc. Energia. Zasada zachowania energii. Zderzenia. Zadanie 1 Kulka o masie 0,1 kg uwiązana na lince porusza się ze stałą prędkością 2  m/s po okręgu o promieniu 50 cm. Tor kulki leży w płaszczyźnie poziomej.  Zaniedbując masę linki, wylicz pracę potrzebną do zmniejszenia promienia  obrotu kulki do 25 cm. Zadanie 2 Mały wózek stacza się bez tarcia po pochyłym torze zakończonym kołową  pętlą   o   promieniu   r.   Z   jakiej   wysokości   H,   mierzonej   od   najwyższego  punktu pętli o promieniu r, musi staczać się wózek, aby nie oderwać się od  pętli na całej jej długości? Zadanie 3  Cząstka o masie m1 i prędkości v1 zderza się doskonale sprężyście z inną  cząstką   o   masie     m2  =   3   m1,   znajdującą   się   w   spoczynku   (v2  =   0).   Po  zderzeniu cząstka o masie m2  porusza się pod kątem   =  45  względem  pierwotnego kierunku cząstki o masie m1.  Znajdź kąt odchylania    masy  m1 oraz końcowe prędkości cząstek u1 i u2. Zadanie 4 Jaką minimalną pracę trzeba wykonać, aby blok o masie M, mający kształt  sześcianu o długości krawędzi a, przewrócić na drugi bok? Zadanie 5 Neutron o energii E zderza się czołowo z nieruchomym jądrem 12C i odbija  w   tym   samym   kierunku,   z   którego   nadbiegł.   Zderzenie   jest   doskonale  sprężyste. Jaka jest końcowa energia kinetyczna neutronu? Zadanie 6 Pręt   metalowy   o   długości   2   m   ktoś   ustawił   pionowo,   po   czym   odsunął  przytrzymującą   go   dłoń.   Pręt   przewrócił   się   na   poziomy   grunt.   Z   jaką  szybkością koniec pręta uderzył w grunt? Zadanie 7 Wyznaczyć pracę wciągnięcia ciężaru po równi pochyłej, jeżeli masa tego  ciężaru wynosi 100 kg, długość równi – 2m, kąt nachylenia do poziomu -  30, współczynnik tarcia – 0,1.  Zadanie 8 Człowiek stoi na nieruchomym wózku i rzuca poziomo kamień o masie m  nadając   mu   prędkość   v.   Wyznaczyć   pracę   W,   jaką   wykona   przy   tym  człowiek, jeżeli masa wózka wraz z nim masa M. Zadanie 9 Oblicz średnią moc silnika samochodu o masie 1000 kg, który poruszając  się ruchem jednostajnie zmiennym w ciągu czasu 10 s od początku ruchu  uzyskał prędkość 50 km/h. Współczynnik tarcia wynosi 0,01.   2 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz