Punkt procentowy - strona 38

Podatek i jego funkcje

 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4228

w wysokości 20-40%, w latach 1994-96 wynosiły one 21-45%, w 1997r były one niższe o 1 pkt procentowy...

Rachunkowość - teoria i przykłady

 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2366

W jej treści pojawiają się takie pojęcia jak: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne, bilans, suma aktywów, suma pasywów, dług, zobowiązania bieżące, zobowiązania długoterminowe, rezerwy, kapitały własne, części składowe kapitałów własnych, kapitał z aktualizacji wyceny, majątek trwały, mająte...

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

- procentowa zmiana zysku operacyjnego; ∆P - procentowa zmiana przychodów Dźwignia operacyjna wpływa na zmiany...

Wybrane polityki UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1904

Dr Ewa Bojenko-Izdebska Wybrane polityki UE – 2007/2008 KOORDYNACJA POLITYK W UE Koordynacja polityk gospodarczych, koordynacja polityk strukturalnych, koordynacja Polityki Fiskalnej (Pakt Stabilności i Wzrostu). Proces Luksemburski, z Cardiff i Kolonii. Strategia LizbońskaPOLITYKA HANDLOWA U...

Ekonomika inwestycji

 • Ekonomika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1792

nie może być większa niż 2 punkty procentowe Wartość NV wstawiamy do wzoru. Jest to wartość bezwzględna NV. Projekt...

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2653
Wyświetleń: 2702

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH 1. Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji ku p na-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi sł o wy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kup u jący i sprze...

Mikroekonomia - procesy gospodarcze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

łatwo pomylić ze zmianą wyrażoną w punktach procentowych. Pomyślmy o wzroście ceny o 1 % i porównajmy...

Finanse publiczne pyt i odp wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 16821

na szczeblu centralnym wzrósł w porównaniu do roku 2003 o 13,7 punktu procentowego W latach 1999-2000...

Krajowa Rada Narodowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1568

, który zdobył 8.08 punktów procentowych więcej. Komitet Honorowy PO Przed wyborami parlamentarnymi w 2007...