Punkt procentowy - strona 36

note /search

Fundusze strukturalne - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 5663

się na 9 tytułów: Cele i ogólne zasady - cele (3), punkty procentowe, są odniesienia do kwalifikowalności...

Rachunek kosztów (30 stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1162

o kilka, kilkanaście, czy nawet więcej punktów procentowych albo wahania pomiędzy miesiącami są tak duże...

Rachunkowość - teoria i przykłady (24 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Muszą one być planowane. Przy sporządzaniu bierze się pod uwagę zeszłe sprawozdania. Potrzeba trzech lat aby powiedzieć coś o firmie. Sprawozdania te podlegają rewizji finansowej (robią to biegli). 1stycznia 95 roku weszła ustawa o rachunkowości. Jednym z warunków stowarzys...

Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

Ponadto omówienie podstawowych pojęć z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. takich jak: import towarów, import usług, towary używane, eksport usług, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rybackie, przed...

Wykłady z ekonomii - controlling

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2737

procentowej o jeden punkt procentowy (tzn. r = 1%) zmiana dochodu odsetkowego wyniesie: I = 10(1-1/24) - 30...

Ekonomia-zestawy ćwiczeń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1190

wynosi 150 Cena wzrosła o 40% Cena zwiększyła się o 40 punktów procentowych TEST nr 2 (Test wielokrotnego...

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

kwartału poprzedzającego dany kwartał, powiększonej o 1 punkt procentowy.  Art. 6. 1. Z budżetu państwa...