Punkt procentowy - strona 25

Inwestycje kapitałowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1498

punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna obligacji nie przekracza 100 złotych i 0,05 punktu...

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykład KZME KARELMA S.A....

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1659

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykładzie KZME KARELMA S.A. Wstęp Wyniki wyborów w Polsce w czerwcu 1989r. otworzyły drogę do przekształcenia gospodarki, której funkcjonowanie według dotychczasowych reguł nie było już możliwe. Panowało wówczas powszechne przekonanie, zarówno wśród e...

Prywatyzacja przedsiębiorstwa prywatnego - projekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 903

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych na przykładzie KZME KARELMA S.A. Wstęp Wyniki wyborów w Polsce w czerwcu 1989r. otworzyły drogę do przekształcenia gospodarki, której funkcjonowanie według dotychczasowych reguł nie było już możliwe. Panowało wówczas powszechne przekonanie, zarówno wśród e...

Wieloletni plan finanosy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Paweł Kryczko
  • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

wydatków budżetowych będzie możliwy tylko o wskaźnik inflacji dodatkowo powiększony o 1 pkt procentowy...