Wykład - sposoby finansowania zakupu nowych samochodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - sposoby finansowania zakupu nowych samochodów - strona 1 Wykład - sposoby finansowania zakupu nowych samochodów - strona 2 Wykład - sposoby finansowania zakupu nowych samochodów - strona 3

Fragment notatki:

Akademia xxxxxxxxxx im. Xxxxxx Xxxxxxx we Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx
X Xxxxxxxxxxx
PRACA DYPLOMOWA
Temat : „Sposoby finansowania zakupu nowych samochodów na rynku xxxxxxxxxxxxx”
Praca zredagowana pod kierunkiem dr. Xxxxxxx Xxxxx opracował:
Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxxx 20000
Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................................... 2
Rozdział I ............................................................................................................................. ..4
Rozwój krajowego rynku samochodowego w latach 1991-1998 .
Rozdział II ............................................................................................................................. 7
Oferta banków xxxxxxxxxxxx w zakresie finansowania zakupu środków transportu.
2.1 Oferta banków komercyjnych. ......................................................................................... 7
2.2 Oferta banków firm motoryzacyjnych.............................................................................10
2.3 Ocena oferty bankowej w świetle możliwości nabywania samochodów........................ 13
Rozdział III .......................................................................................................................... 15
Alternatywne do kredytów samochodowych sposoby zakupu środków transportu występujące na rynku xxxxxxxxxxxxx.
3.1 Kredyty bankowe nie będące kredytami samochodowymi............................................ 15
3.2 Systemy sprzedaży ratalnej............................................................................................. 16
3.3 Niekonwencjonalne źródła dofinansowania zakupu nowych pojazdów........................ 18
3.4 Leasing pojazdów samochodowych............................................................................... 18
Zakończenie........................................................................................................................ 22 Spis literatury..................................................................................................................... 24

(…)

…. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat przy oprocentowaniu wg stopy zmiennej. Prowizja wynosi 2% natomiast przy wpłacie min.35% wartości samochodu klient może liczyć na uproszczoną procedurę zawarcia umowy (wystarczą 2 dokumenty tożsamości i wniosek kredytowy). Zabezpieczenie kredytu dokonywane jest poprzez zastaw rejestrowy na pojeździe, przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytowego samochodu na rzecz…
… opłat manipulacyjnych. Raty do wyboru mogą być naliczane wg stałej lub zmiennej stopy procentowej, podobnie dzieje się z wyborem wysokości rat (stałe, malejące). Zabezpieczenie kredytu Fiata nie różni się od standardów konkurencji i zawiera:
zastaw rejestrowy z cesją z praw polisy AC.
Do czasu ustanowienia zastawu, bank nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przejściowych.
Renault Credit Polska…
…%. Spłata kredytu obejmuje okres nawet do 7 lat wg kompilacji stałych i zmiennych stóp procentowych. Prowizja wynosi 1,5 % bez względu na to czy jest się posiadaczem Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w PBI.. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Kredyt Bank a firmami Daewoo, Skoda i Renault oprocentowanie kredytów dla tych marek jest niższe niż pozostałych. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw…
… na obniżkę prowizji nawet do poziomu 0,5%. Zabezpieczeniem kredytu jest ustanowienie na pojeździe zastawu rejestrowego - czyli sądowego wpisu auta do centralnego rejestru samochodów zastawionych w sądzie w Katowicach. Ponadto bank zaopatruje się w cesję praw z polisy Autocasco samochodu, która wyklucza ewentualne straty w przypadku kradzieży lub zniszczenia środka.
Bank PKO BP należy do ścisłej czołówki…
… lat wg wybranej przez klienta stopy procentowej stałej lub zmiennej. Prowizja wynosi 2% wartości kredytu w przypadku finansowania aut marki Opel udzielane są obniżki od podstawowej taryfy stóp procentowych i prowizji odpowiednio o 0,25 punktu procentowego i do 0,6 % (prowizja). Wierzytelność zabezpieczona jest poprzez zastaw rejestrowy oraz cesję z praw polisy AC ponadto wymagane jest poręczenie…
… pojazdów samochodowych obejmujących głównie zbliżone warunki ich pozyskiwania i systemów zabezpieczeń.
W grupie nie wymienionych lecz działających przedstawicielstw instytucji finansowych znalazły się m.in. Bank Handlowy, Bank Gospodarki Żywnościowej, BWE Real Bank, Wielkopolski Bank Kredytowy, GE Capital Bank, Cuprum Bank, BIG Bank Gdański, Bank Zachodni.
Niestety część banków istnieje na rynku lokalnym…
… na polskich drogach porusza się coraz większa rzesza pojazdów, innymi słowy motoryzacja przeżywa swój największy rozkwit w historii. Mnogość promocji oraz agresywna reklama w środkach masowego przekazu spowodowały istotny wzrost w krajowej sprzedaży nowych samochodów.
Niemniej jednak zakup nowego auta za własną gotówkę dla wielu Polaków stanowi barierę wciąż nie do przebicia. Banki i inne podmioty podążając…
… za pomocą zastawu rejestrowanego i cesji ubezpieczenia AC.
Invest Bank S.A
Nie istnieje górny limit sumy kredytowej, a finansowanie zakupu samochodu obejmuje nawet do 100% wartości. Przy posiadaniu własnych środków pieniężnych bank rezygnuje z poręczenia osób trzecich. Okres kredytowania wynosi granicznie do 84 miesięcy. Prowizja bankowa wynosi 1,5 % wartości kredytu, promesa kredytowa przyznawana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz