Punkt procentowy - strona 20

Etapy rozwoju budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

punkty procentowe. Udział wydatków na opiekę społeczną wzrósł o 2,8 punktu procentowego. Udział wydatków...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

stóp podatkowych pomiędzy krajami eurorynku w granicach ok. 2,5 punktu procentowego w stosunku...

Wstęp do ekonometrii finansowej.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

(i modelowania) b d dzienne logarytmiczne stopy zmian (wyra one w punktach procentowych): yt = 100 ln( xt / xt −1...

Branża reklamowa - reklama

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

wydatków konkurenta lub wielkości wydatków reklamowych przypadających na punkt procentowy udziału w rynku...

Obligacje- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Zyguła
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3346

, iż stopa zwrotu w terminie do wykupu YTM wzrośnie o 2 punkty procentowe, ile będzie wynosić zmiana ceny...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

fizycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 2, zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających...