Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw - strona 1 Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw - strona 2 Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw
Co to jest leasing ? Aby rozpocząć nowy rodzaj działalności lub powiększyć zakres dotychczasowej, firma musi przede wszystkim uzyskać fundusze na inwestycje. Decyzje inwestycyjne są niezwykle ważne dla każdej firmy, ponieważ wiążą się zwykle z wydatkowaniem dużych kwot, co nie pozostanie bez wpływu na zyskowność i płynność finansową przez kilka lat. Popyt na fundusze inwestycyjne w przedsiębiorstwach zwykle przekracza dostępne środki, z czego wynika konieczność pozyskania brakującego kapitału z zewnątrz. Mamy tu do wyboru m.in. : kredyt bankowy i leasing . Sprawą zasadniczą przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy finansowania staje się koszt pozyskania kapitału i utrzymanie płynności finansowej firmy. Decyzje inwestycyjne pociągają za sobą przepływ gotówki w pewnych okresach czasu. Dzisiejsza inwestycja musi być więc rozpatrywana w kategoriach dochodów i wydatków w okresach przyszłych. Wydatki kapitałowe (zakup za gotówkę) mają wpływ na przyszłe przepływy pieniężne jedynie poprzez amortyzację. Natomiast wydatki w postaci rat leasingowych, rozłożone w czasie, wpływają w istotny sposób na zwiększenie ilości dostępnych środków obrotowych poprzez redukcję podatków. W istniejącym obecnie stanie prawnym można stwierdzić, iż forma finansowania poprzez leasing jest korzystna dla firm: nie posiadających odpowiedniego kapitału własnego, niezbędnego do podjęcia nowej działalności
chcących rozszerzenia i unowocześnienia prowadzonej działalności poszukujących możliwości poprawy swojej płynności finansowej. Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc raty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing operacyjny umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Istota transakcji leasingowej Trendy rozwoju polskiej gospodarki powodują, że grupa przedsiębiorców dla których leasing stanowi często jedyną możliwość pozyskania środków niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej wciąż wzrasta. Przedsiębiorca korzystający z leasingu jest w stanie szybciej się rozwijać, modernizować park maszynowy i na bieżąco wykorzystywać nowe technologie, co pozwala na skuteczne konkurowanie z innymi firmami. Można się zastanawiać po co brać maszyny w leasing, czy nie lepiej kupić je bezpośrednio u producenta. Odpowiedź jest jednak prosta - zakup maszyn, samochodów itd. wiąże się z koniecznością wydania znacznej ilości gotówki. Wypożyczenie urządzeń w firmie leasingowej pozwoli leasingobiorcy zaangażować pieniądze gdzie indziej, głównie w inwestycje, które nie mogą być w żaden sposób kredytowane, bądź pozwoli nie angażować ich wcale. Dzięki temu firma może rozwijać się szybciej i z o wiele mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.


(…)

… ryzyko leasingodawcy.
Leasing utożsamiany jest głównie z samochodami, komputerami, lecz przedmiotem leasingu mogą być wszelkie środki trwałe tj. maszyny, urządzenia, samochody dostawcze i ciężarowe, linie technologiczne, specjalistyczny sprzęt czy wyposażenie sklepów, hoteli a nawet oprogramowanie komputerowe.
Warunki zawarcia umowy leasingu
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Zakres i ilość…
… polskiej czyli w złotówkach. W przypadku leasingu dewizowego rozliczenia czynszów leasingowych i innych opłat związanych z umową ustalane są najczęściej w oparciu o notowania walutowe lub inne wskaźniki finansowe ściśle związane z kursem walut obcych. Rozliczenie konkretnego czynszu leasingowego następuje w złotówkach ale na podstawie aktualnego kursu sprzedaży np. marki niemieckiej w dniu płatności…
… normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. W sensie prawnym czas trwania tej umowy jest znacząco krótszy od okresu amortyzacji. Ponadto po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu zwracany jest właścicielowi czyli leasingodawcy. Umowa taka nie zawiera zapisu o wykupie przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę po jej zakończeniu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku leasingodawcy, który ma prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz