Punkt bazowy - strona 8

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

udzielił pożyczek dla różnych firm handlowych, z których otrzymuje dochody w wysokości LIBOR + 80 pkt...

Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1568
Wyświetleń: 7630

udzielił pożyczek dla różnych firm handlowych, z których otrzymuje dochody w wysokości LIBOR + 80 pkt...

Finanse międzynarodowe - FUNKCJE RYNKU

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 973
Wyświetleń: 3157

udzielił pożyczek dla różnych firm handlowych, z których otrzymuje dochody w wysokości LIBOR + 80 pkt...

Skrypt - rynek walutowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

udzielił pożyczek dla różnych firm handlowych, z których otrzymuje dochody w wysokości LIBOR + 80 pkt...

Sterowanie w marketingu

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

określa się położenie punktów bazowych, którymi są terminy kompletacji poszczególnych grup Dzx...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

na co najmniej dwóch punktach bazowych, gromadzącymi dane w trakcie wielogodzinnych sesji pomiarowych...

Zbiór z rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 7322

W trzech z nich opisane zostały zagadnienia z podstaw rachunkowości, a w dwóch pozostałych z rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Z podstaw rachunkowości opisane zostały takie zagadnienia jak: rachunek zysków i strat, koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, konta do ewidencji ...

Finanse publiczne - Kategoria potrzeb zbiorowych

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2009

Pojęcie FINANSE obejmuje wszelkie operacje finansowe przeprowadzane za pomocą pieniądza Finanse publiczne dotyczą gospodarowania środkami pieniężnymi przez państwo, samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. „PUBLICZNE” należy rozumieć jako powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu. ...