Przywódca charyzmatyczny

Faszyzm

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4718

podobnie jak w wojsku Na czele faszystów stał wódz - przywódca charyzmatyczny mający szczególne cech dzięki...

Przywództwo polityczne i religijne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko
 • Religie i związki wyznaniowe
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2030

utożsamiające przywódcę m.in. z kupcem, marionetką, walką na froncie(Margaret Hermann). Cechy przywódcy...

Charyzma dziedziczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Łojko
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

, do kapłanów. Niejednokrotnie jest też tak, że ten przywódca charyzmatyczny, który umiera wskazuje swego...

Max Weber - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

- Weber- to czy nastąpi konflikt zależy od sytuacji i przywódców - typologia przywódców- charyzmatyczny...

Władza w ujęciu socjologii organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksander Marcinkowski
 • Socjologia organizacji
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

; wierzą oni w niezwykłe cechy swojego wodza - przywódca charyzmatyczny wybiera swoich „urzędników...

Wykład - Style przywództwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

Style przywództwa Przywódca charyzmatyczny - przywódca pozbawiony charyzmy. oddziałuje poprzez...