Przystawanie - strona 14

Psychologia polityki - wykłady - Era postaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Kasińska-Metryka
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3885

. To właśnie w tym okresie do kultury politycznej najpełniej przystaje określenie Georege'a Kennana - „kultura pozorów...

Apulejusz - Amor i Psyche

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1428

ją, żeby nie pytała się sióstr o to, jak wygląda jej małżonek. Psyche przystaje na takie warunki, bo - jak twierdzi...

System bankowy w Polsce

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

krokiem w procesie budowy modelu systemu bankowego przystającego do nowej rzeczywistości ekonomicznej...

Etyka biznesu w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Joanna Grzela
 • Etyka biznesu
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 2576

standardów moralnych przystających do konkretnej strefy gos. Zadania etyki biznesu(W. Doss): 1)ukazanie...

Kazusy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1190

", jak człowiek, belka, kamień i podobne; drugi, który składa się z wielu przystających, to znaczy połączonych...

Etyczny pracodawca- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

, nawet wtedy gdy pracownik nie przystaje do nowych realiów firmy, co w obliczu panującego w naszym kraju bezrobocia...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

wszystkich działań personalnych Skupianie się na nim pozwala zbudować porządna obsadę kadrową firmy tzn. przystającą...

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

nie przystawały w pełni do teoretycznych oczekiwań (np. komuniści bardziej lubili socjalizm i przywódców...