Przystąpienie do długu - strona 8

Bankowość - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2891

a do zawarcia takiej umowy nie jest potrzebna zgoda dłużnika. przystąpienie do długu kredytowego. Następuje...

Kredyty bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

; gwarancję bankową; przelew wierzytelności; przystąpienie do długu kredytowego; pełnomocnictwo.   Weksel in...

Ryzyko kredytowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

do wykonania zobowiązania na wypadek gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał - przystąpienie do długu...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

wartości dewizowych albo przeniesienie prawa majątkowego oraz przejęcie lub przystąpienie do długu...

Systematyka i źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

Prawo Cywilne S Y S T E M A T Y K A I Ź R Ó D Ł A P R A W A C Y W I L N E G O: W ramach prawa cywilnego, mimo że stanowi ono jednolitą gałąź prawa wyodrębnić można następujące działy: 1) Część ogólną prawa cywilnego, obejmującą normy regulujące zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego lub ...

Prawo - zagadnienia ogólne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1505

dłużnika, który zostaje zwolniony z długu. Kumulatywne przystąpienie do długu nie powoduje zwolnienia...

Finanse (26stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

majątkowego, przejęcie lub przystąpienie do długu, których przedmiotem świadczenia są wartości dewizowe...