Przysłówek - strona 4

Wstęp - notatki z wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Słownictwo polszczyzny XXI w.
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2016

łby) -Nieciągłe przysłówki (po cichu) -Spójniki supletywne (zarówno.. jak) Ile jest wyrazów...

Funkcje języka wg R. Jakobsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5117

form czasownika posiłkowego, przysłówków i przyimków) - rozbudowana prozodia (często) - poszczególne...

Słówka na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Język angielski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372

, powtarzających się czynnościach albo zwyczajach. To użycie present simple jest związane z przysłówkami...

Zaimek w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Janina Furgał
 • Język rosyjski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

. Przymiotnik (имя прилагательное) c. Liczebnik (имя числительное) d. Przysłówek (наречие) Rodzaje zaimków...

Socjolingwistyczna teoria Bernstaina

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Marek Gorzko
 • Socjologia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3017

określeń - przymiotników i przysłówków, różnorodność spójników, częste użycie skomplikowanych gramatycznie...

Język i komunikowanie się

 • mgr Anna Hibner
 • Psychologia ogólna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

przymiotników wskazujących relacje logiczne,  bogatym rejestrem przymiotników i przysłówków  formułowanymi...

Filologia romańska - morfologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4221

, interrogatif, demonstratif, przysłówek - adverbe - liczebnik - numeral → cardinal (główny), ordinal (porządkowy...

Stylistyka - wykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Teresa Maria Rokicka
 • Stylistyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

czasownik przymiotnik liczebnik zaimek nieodmienne przysłówek przyimek wykrzyknik partykuła spójnik...