Przypowieść - strona 17

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

wieków przypadki świeckie ludzie sobie malowali” (rozdz.) 5) Przypowieści przypadłe, drukowane potem pt...

Sakramenty Kościoła - sakramentologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1372

jest wzorem- zaprasza grzeszników na ucztę. Przypowieść o Synu marnotrawnym. Nawrócenie łączy się z darem...

ZŁOTA ERA ISLAMU

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stella Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

, perskich oraz starożytnych przypowieściach babilońsko-asyryjskich. Ostateczny kształt zbiór ten uzyskał...

Kultura a gospodarka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372

sukcesu opierając się dodatkowo na przyjmowanych dosłownie fragmentach Biblii. Przypowieść o talentach...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (VII w.) Koran powtarzane przypowieści o Allach tradycja przekazywana...